Apie

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia virš šimto narių. Klube – įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai, Užsienio reikalų ministerijoje dirbantys ambasadoriaus rangą turintys diplomatai, taip pat aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai. Pagrindiniai klubo tikslai yra ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas; rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu; vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą; kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui. Klubas rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir rūpinasi, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams.

Veikla

Forumai
Publikacijos
Memuarai

Naujienos

2018.07.17

Klubo kasmetinio visuotinio susirinkimo metu įteiktos pirmosios „Auksinės ambasadoriaus plunksnos“

Liepos 4 d. vykusio kasmetinio Lietuvos ambasadorių klubo susirinkimo metu Ambasadoriams prof. Pranui Kūriui ir Antanui Valioniui įteiktos pirmosios Klubo „Auksinės ambasadoriaus plunksnos“.  Buvęs Užsienio…

2018.07.17

Paskirtos kasmetinės premijos už geriausius studentų darbus

Lietuvos Ambasadorių klubo premijos už geriausią studento darbą tarptautinių santykių ir diplomatijos srityje skyrimo komisija birželio 29 d. vienbalsiai nusprendė 2018 m. Lietuvos ambasadorių klubo…

2018.07.17

Užsienio reikalų ministerijoje pristatyta prof. Prano Kūrio knyga

Birželio 29 d. Užsienio reikalų ministerijoje pristayta garsaus diplomato ir teisininko prof. Prano Kūrio ką tik pasirodžiusi knyga „Misija... (ne)kasdieniška diplomato kasdienybė...“, kurioje vaizdžiai pasakojama apie pirmuosius Lietuvos…

Kontaktinė
informacija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

+370 706 5 2599 skirmante.straigiene@urm.lt