Apie

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia virš šimto narių. Klube – įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai, Užsienio reikalų ministerijoje dirbantys ambasadoriaus rangą turintys diplomatai, taip pat aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai. Pagrindiniai klubo tikslai yra ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas; rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu; vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą; kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui. Klubas rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir rūpinasi, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams.

Veikla

Forumai
Publikacijos
Memuarai

Naujienos

2018.12.21

Ambasadorius Dainius Junevičius pristatė savo naujausią knygą „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas“

2018 m. gruodžio 19 d. Užsienio reikalų ministerijoje įvyko naujausios ambasadoriaus, fotografijos istoriko Dainiaus Junevičiaus knygos "Abdonas Korzonas - pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas" pristatymas.  Abdono Korzono…

2018.11.16

Lietuvos ambasadorių klubo Valdyba pagerbė jubiliatus

Šių metų lapkričio 15 d. Lietuvos ambasadorių klubo Valdyba rinkosi Klubo būstinėje Užsienio reikalų ministerijoje ir pagerbė kolegas ambasadorius Profesorių Praną Kūrį 80-tojo jubiliejaus proga bei…

2018.07.17

Klubo kasmetinio visuotinio susirinkimo metu įteiktos pirmosios „Auksinės ambasadoriaus plunksnos“

Liepos 4 d. vykusio kasmetinio Lietuvos ambasadorių klubo susirinkimo metu Ambasadoriams prof. Pranui Kūriui ir Antanui Valioniui įteiktos pirmosios Klubo „Auksinės ambasadoriaus plunksnos“.  Buvęs Užsienio…

Kontaktinė
informacija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

+370 706 5 2599 skirmante.straigiene@urm.lt