Apie

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia virš šimto narių. Klube – įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai, Užsienio reikalų ministerijoje dirbantys ambasadoriaus rangą turintys diplomatai, taip pat aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai. Pagrindiniai klubo tikslai yra ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas; rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu; vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą; kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui. Klubas rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir rūpinasi, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams.

Veikla

Forumai
Publikacijos
Memuarai

Naujienos

2020.01.09

Dokumentinio filmo „Pirmininko Diplomatija. Atkurtos Lietuvos kelias“ pristatymas

2020 m. sausio 8 d. Lietuvos ambasadorių klubas kartu su Užsienio reikalų ministerija surengė dokumentinio filmo „Pirmininko Diplomatija. Atkurtos Lietuvos kelias“ pristatymą bei susitikimą su…

2019.12.20

LAK sveikina klubo narius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga!

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim Prie Švento Kūčių stalo vakare. Be pykčio, be skriaudos, Su tyluma susėskim. Ir taip kaskart, kasdien ir visados. Tesklinda šiluma…

2019.12.20

LAK sveikina ambasadorę Haliną Kobeckaitę Jubiliejaus proga

Lietuvos ambasadorių klubo vardu sveikinu ambasadorę Haliną Kobeckaitę 80-tojo Jubiliejaus proga. Visi Klubo nariai linkime Jums, miela Halina, stiprios sveikatos, optimizmo ir jėgų. Džiaugiamės, kad…

Kontaktinė
informacija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

+370 706 5 2946 Airida.Zalieckaite@urm.lt