Apie

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia virš šimto narių. Klube – įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai, Užsienio reikalų ministerijoje dirbantys ambasadoriaus rangą turintys diplomatai, taip pat aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai. Pagrindiniai klubo tikslai yra ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas; rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu; vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą; kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui. Klubas rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir rūpinasi, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams.

Veikla

Forumai
Publikacijos
Memuarai

Naujienos

2018.05.15

Ambasadorius Algirdas Kumža pristatė savo naują knygą

2018 m. balandžio 9 d. Lietuvos ambasadorių klubas pakvietė į ambasadoriaus Algirdo Kumžos, Klubo Prezidento, naujos knygos "Kuksando: kelio knyga" pristatymą Užsienio reikalų ministerijoje. Renginio…

2018.05.15

Valdyba ir Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius jubiliejaus proga pagerbė Ministrą Algirdą Saudargą

2018 m. balandžio 17 d. Valdyba susirinko į iškilmingus pietus, skirtus pagerbti Ministrą Algirdą Saudargą jo garbingo 70-ojo jubiliejaus proga. Po iškilmingų pietų Užsienio reikalų ministras…

2018.02.09

Valdyba susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi

Vasario 8 d. Klubo valdyba susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičium. Susitikimo dalyviai aptarė Klubo veiklą ir planus. Sutarta plėsti Klubo narių patirties perdavimą jauniesiems…

Kontaktinė
informacija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

+370 523 62707 Rita.Kazragiene@urm.lt