Apie

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia beveik šimtą narių. Klube – įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai. Dalis klubo narių – aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai. Pagrindiniai klubo tikslai yra ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas; rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu; vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą; kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui. Klubas rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir rūpinasi, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams.

Veikla

Forumai
Publikacijos
Memuarai

Naujienos

2018.02.09

Valdyba susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi

Vasario 8 d. Klubo valdyba susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičium. Susitikimo dalyviai aptarė Klubo veiklą ir planus. Sutarta plėsti Klubo narių patirties perdavimą jauniesiems…

2018.01.22

Antradieniniai susitikimai prie bokalo

2017 m. gruodžio 5 d., 2018 m. sausio 2 d., vasario 6 d. Lietuvos ambasadorių klubo nariai susitiko neformaliai pabendrauti "prie bokalo" Žaliame name. Tai tampa gražia…

2018.01.22

Valdyba pagerbė jubilijatus

Lietuvos ambasadorių klubo Valdyba 2018 m. sausio 22 d. Klubo būstinėje Užsienio reikalų ministerijoje pagerbė kolegas ambasadorius Antaną Vinkų ir Viktorą Baublį jų garbingo 75-ojo jubiliejaus…

Kontaktinė
informacija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

+370 523 62707 Rita.Kazragiene@urm.lt