Apie

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia virš šimto narių. Klube – įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai, Užsienio reikalų ministerijoje dirbantys ambasadoriaus rangą turintys diplomatai, taip pat aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai. Pagrindiniai klubo tikslai yra ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas; rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu; vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą; kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui. Klubas rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir rūpinasi, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams.

Veikla

Forumai
Publikacijos
Memuarai

Naujienos

2019.07.10

Liepos 9 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo visuotinis susirinkimas

Liepos 9 d. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų metinio susitikimo metu įvyko Lietuvos ambasadorių klubo metinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.…

2019.07.01

Ambasadorius Algirdas Kumža buvo apdovanotas „Lietuvos diplomatijos žvaigžde“

Algirdas Kumža, Lietuvos Respublikos ambasadorių klubo prezidentas, birželio 28d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus buvo apdovanotas aukščiausiu ministerijos garbės ženklu "Lietuvos diplomatijos žvaigžde".…

2019.05.20

Amabasadorius Evaldas Ignatavičius viešėjo gimtojoje Ukmergėje

Minėdama Europos dieną, Vlado Šlaito viešoji biblioteka pakvietė ukmergiškius į susitikimą su Lietuvos ambasadoriumi ypatingiems pavedimams Evaldu Ignatavičiumi. Ambasadorius – kilęs iš Ukmergės, gimęs Baravykų…

Kontaktinė
informacija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

+370 706 5 2599 skirmante.straigiene@urm.lt