LAK sveikina ambasadorę Haliną Kobeckaitę Jubiliejaus proga

2019.12.20

Lietuvos ambasadorių klubo vardu sveikinu ambasadorę Haliną Kobeckaitę 80-tojo Jubiliejaus proga.

Visi Klubo nariai linkime Jums, miela Halina, stiprios sveikatos, optimizmo ir jėgų. Džiaugiamės, kad

visada su mumis dalinatės savo didžiuliu nuoširdumu ir tolerancija!

 

Algimantas Rimkūnas

LAK prezidentas