LAK sveikina klubo narius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga!

2019.12.20

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim

Prie Švento Kūčių stalo vakare.

Be pykčio, be skriaudos,

Su tyluma susėskim.

Ir taip kaskart, kasdien ir visados.

Tesklinda šiluma

Ir į kasdienę būtį,

Ateidami visi – savi ir svetimi,

Uždekime širdy po šventinę žvakutę,

Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

 

Lietuvos ambasadorių klubas sveikina visus narius artėjančių švenčių proga.

          Algimantas Rimkūnas

LAK Prezidentas