Lietuvos ambasadorių klubas su giliu liūdesiu praneša, kad lapkričio 19 d. mirė ambasadorius, lietuvių išeivijos veikėjas Ričardas Bačkis

2019.11.19

Lietuvos ambasadorių klubas su giliu liūdesiu praneša, kad lapkričio 19 d. eidamas 86-uosius metus  mirė ambasadorius, lietuvių išeivijos veikėjas Ričardas Bačkis.

R. Bačkis gimė 1934 m. Kaune, diplomato Stasio Bačkio ir mokytojos Onos Galvydaitės-Bačkienės šeimoje, kurioje taip pat užaugo ir Ričardo brolis – būsimasis kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

1938 m. gavęs paskyrimą, S. Bačkis su žmona ir vaikais išvyko gyventi į Paryžių. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, šeima į gimtinę nebegrįžo.

S. Bačkis, sovietų okupacijos metais tapęs nepriklausomos Lietuvos diplomatijos vadovu, perdavė sūnums Ričardui ir Audriui meilę Bažnyčiai ir Tėvynei. Ričardas buvo aistringas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, laisvės trokštančios lietuvių tautos balsas išeivijoje. Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, tarptautinių Lietuvos laisvinimo akcijų dalyvis, Ričardas per penkis okupacijos dešimtmečius išlaikė pabėgėlio pasą ir Lietuvos pilietybę niekada neprisiimdamas esminių įsipareigojimų jokiai kitai valstybei.

1989 m. Ričardas Bačkis atsisakė profesinės veiklos, visas jėgas skirdamas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bei jo siekių pristatymui Prancūzijos vyriausybei. 1990 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, jis tapo Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Lansbergio ir Lietuvos vyriausybės atstovu Prancūzijoje, aktyviai siekė, kad užsienio šalys pripažintų Lietuvą nepriklausoma valstybe. 1994–1998 m. Ričardas Bačkis ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas Prancūzijoje.

Lietuvos ambasadorių klubas pareiškia gilią užuojautą ambasadoriaus Ričardo Bačkio šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinti su velioniu galima Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kurioje jis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 22 d., nuo 16 iki 20 val. ir šeštadienį, 23 d., nuo 9 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, lapkričio 23 d., 11 val.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.