Paskirtos kasmetinės premijos už geriausius studentų darbus

2018.07.17

Lietuvos Ambasadorių klubo premijos už geriausią studento darbą tarptautinių santykių ir diplomatijos srityje skyrimo komisija birželio 29 d. vienbalsiai nusprendė 2018 m. Lietuvos ambasadorių klubo premijas skirti Kristinai Rūtalytei už darbą „ASEAN ir Kinija: Galios balansas ar prisišliejimas? Pietų Kinijos jūros atvejis“ (TSPMI, darbo vadovas Prof. Tomas Janeliūnas) ir Andriui Cickevičiui už darbą „Liberalios pasaulio tvarkos vertinimas Jungtinėse Amerikos Valstijose po Šaltojo karo“ (VDU, darbo vadovė Dr. Gerda Jakštaitė).

Komisiją sudaro Lietuvos ambasadorių klubo valdyba ir du nepriklausomi užsienio politikos ekspertai. Šiuo metu tai Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų asociacijos pirmininkas, ir Užsienio reikalų ministerijos atstovė Aušrinė Venckevičienė.

Pateiktus kandidatų darbus Komisija vertino remdamasi temų aktualumu, analitiškumu, informatyvumu ir dokumentalumu, išliekamąja verte, minties dėstymo originalumu ir patrauklumu, lietuvių kalbos grynumu ir taisyklingumu.

Komisija taip pat nutarė 2018 m. rudenį aptarti galimybę aukštosioms mokykloms partnerėms rekomenduoti prioritetines darbų temas 2019 m. premijoms.