Valdyba ir Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius jubiliejaus proga pagerbė Ministrą Algirdą Saudargą

2018.05.15

2018 m. balandžio 17 d. Valdyba susirinko į iškilmingus pietus, skirtus pagerbti Ministrą Algirdą Saudargą jo garbingo 70-ojo jubiliejaus proga. Po iškilmingų pietų Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pirmajam atkurtos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Algirdui Saudargui už ilgametį pasiaukojamą darbą įteikė garbingą apdovanojimą – garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Ta proga Užsienio reikalų ministerijos diplomatų choras kartu su ceremonijoje dalyvavusiais Klubo Valdybos nariais ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojais jubiliatui sudainavo „Ilgiausių metų“. Ministras Saudargas pasidalijo savo prisiminimais, džiaugėsi išaugusia ir sustiprėjusia diplomatine tarnyba ir linkėjo išlaikyti tikėjimą, savo darbe vadovautis širdimi ir garbingai tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms.39711001890_96e9bfd37d_z39711083560_7a106efc2b_o26650185687_6a2ccc0771_o40806984154_6feb6a5039_z40807029984_a7a23b1642_z40626875935_04f8806cd7_z39711140460_c482e3502c_z40626796635_bb3dbec5be_z39711078990_c934f3872b_o26650057447_9d97519fbf_z