Valdyba susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi

2018.02.09

Vasario 8 d. Klubo valdyba susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičium. Susitikimo dalyviai aptarė Klubo veiklą ir planus. Sutarta plėsti Klubo narių patirties perdavimą jauniesiems diplomatams skaitant paskaitas, vedant mokymus. Standartu turėtų būti ir naujai paskirtų ambasadorių bendradarbiavimas su toje šalyje prieš tai dirbusiais ambasadoriais perduodant naudingus kontaktus, patirtį, informaciją, konsultuojantis. Susitikimo dalyviai taip pat apsikeitė nuomonėmis aktualiais užsienio politikos klausimaisambasadoriai ministars.